Sık Sorulan Sorular

Karot Nedir

Karot aslında numune almak için kullanılan bir araçtır. Yurt dışında kullanılmaya başlanılan bu metod ülkemizde betona şekil verme işlemlerinde kullanılmış ve genel adına karot denilmiştir. Karot'un sözlük anlamı Havuçtur. Basit havuç çıkarma aparatlarına benzeyen iş yapısı nedeni ile adına karot denilmiştir. Bütün yapılarda ihtiyaç olan karot bir beton delme işlemidir. Pürüzsüz bir delme işlemi gerçekleştirmek için karot kullanımı alternatifsizdir. İnşaat sektörüne getirdiği yeniliklerden biri olan karot makineleri profesyonel olarak beton delme işlemini gerçekleştirdiği için günümüzde inşaat sektörünün vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Karot makineleri betonu delme yöntemiyle numune alınarak beton testi yaptırmak için kullanılabilmektedir. El

Karot Nerlerde Uygulanır

Boru geçişlerinde, baca açımında, doğal gaz tesisatı gibi alanlarda kullanılmakla beraber istenilen her alanda kullanılabilir ve beton kesme makinelerinin yanıt vermediği durumlarda kapı ve pencere açımında karot uygulaması gerçekleştirilmektedir. Üzerince mevcut elmaslar yardımı ile delme işlemi yapan karot makinesi silindir şeklinde kovana sabitlenmiş elmas uçlar ile betonu silindir şekilinde delebilmektedir. Silindir Φ500 çapa ve uzatması 10 metreye kadar delme işlemi yapılabilmekte ve herhangi bir titreşim ve betona zarar vermeksizin karot uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ev ve iş yerlerinde Kapı ve pencere deliği açma, Aspiratör deliği açma, modüler oda kesitleri açma gibi alanlarda da başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Hidrolik Kesim Nedir

Raylı hidrolik kesme makinesi ile darbesiz, gerek demir donatılı gerekse demir donatısız betonlarda, yatay, dikey ve 180º açı ile 50 cm kalınlığa kadar olan betonu kesme işlemi yapılabilmektedir. Vinç yardımıyla çok daha büyük kitleler kesildiği yerden rahatlıkla taşınabilir. Oldukça avantajlı bir o kadar da hızlı bir sitemdir. Kesilen yüzey düz bir yüzey olduğu için ekstra düzeltme işlemi gerektirmez. Vibrasyon olmadığından geriye kalan betonarmede çatlaklar oluşmamaktadır...

Karot Testi Nedir

Karot testi, inşaatlarda taze betondan numune alınamadığında durumlarda bitmiş binalarda betonarme karkas sistemin betonun sağlamlığını (mukavemetini) tesbit etmek için yapılıyor. Karot makinası yardımı ile silindir şeklinde alınan beton numuneleri,deney için kesilerek, başlıklanıp ve basınç deneyine tabi tutularak beton sağlamlıkları tespit ediliyor.

Isg Firması İle Anlaşmanız Var Mı ?

Evet İSG kurallarına uygun olarak yetkili İSG firması ile çalışıyoruz.

Binanıza risk raporu

Cevap: Yapı maliklerinden en az 1 tanesinin tapu ve kimlik fotokopisi ile Bakanlık tarafından lisanslandırılmış olan kurumumuz Etnik Grup İnşaat’ a başvurması gerekir. Etnik Grup İnşaat riskli olduğu düşünülen binaya gidip ilgili incelemeleri yapma yetkisine ve performans analizi yapıp Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne dosyayı teslim etmeye yetkili bir firmadır.

Risk raporunu kim onaylar ?

Cevap: Binadan alınacak numunelerle yapılacak tespit neticesinde; yapının riskli ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilmesi halinde, ilgili rapor onay için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulur.

Yıkım ruhsatı nasıl düzenlenir ?

Cevap: İdare tarafından, maliklerden en az birinin başvurusu ile ‘yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına istinaden’ diğer maliklerin muvafakatı aranmaksızın düzenlenir.